Wiercenie z płuczką.

 Wiertnica      " TERMIT "                                   Wiertnica      " VODOBUR "

 

                                                    

  

 

 

e-mail :      milandorn@gmail.com

       Podstawowym elementem różniącym metody wierceniaz płuczką od wierceń bezpłuczkowych jest sposób wynoszeniazwiercin (urobku) powstających w trakcie zwiercania skały nadnie otworu. W wierceniach na sucho zwierciny są wciskanew ścianę otworu bądź wynoszone na powierzchnię, gdzie fazywiercenia i wynoszenia zwiercin występują naprzemiennie,a świder wiertniczy jest równocześnie pojemnikiem służącymdo wynoszenia zwiercin. W wierceniach świdrem spiralnym
ciągłym częściowe wynoszenie zwiercin odbywa się w trakciewiercenia, natomiast pozostały na zwojach świdrów spiralnychurobek wydobywany jest po zakończeniu wiercenia.

   " T E R M I T "

      W wierceniach z użyciem płuczki wiertniczej faza wierceniai wynoszenia zwiercin występuje równocześnie, a dno otworuwiertniczego jest oczyszczane w sposób ciągły. Dotyczy to zarówno płuczki na bazie wody, jak i płuczki powietrznej. W obu przypadkach możemy stosować prawy lub lewy obieg płuczki.

      " VODOBUR "

    

        " VODOBUR "

                Wśród metod wiercenia z wykorzystaniem płuczki wiertniczej możemy wyróżnić

§ Wiercenia z prawym obiegiem z zastosowaniem płuczki na bazie wody:
– wiercenie z zastosowaniem świdrów gryzowych, skrawających i diamentowych
– wiercenie z zastosowaniem świdrów traconych
– wiercenie z zastosowaniem jednoczesnego wiercenia i ruro-wania, z użyciem jednej głowicy obrotowej (rury płuczkowe i okładzinowe obracają się w prawo)
– wiercenie z zastosowaniem jednoczesnego wiercenia i ru-rowania, z zastosowaniem dwóch głowic obrotowych (rury płuczkowe obracają się w prawo, a rury okładzinowe ob-racają się w lewo).

 

.        " TERMIT "

 

        " TERMIT "

 

      + 48 574 219 610   Polska